Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

μπαουλάκι με την τεχνική decoupage

ανακύκλωση

Ανακύκλωση

κανδράκι

ζωγραφική

ζωγραφική